تماس با ما

تماس با ما :

تهران – کارگر شمالی – جنب پل نصر (گیشا) – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- ساختمان مرکز همایشها – تلفن: 88229901 – 88220537