سومين كنفرانس ملی ارتباطات بازاريابی و برندينگ افتتاح شد.
ژانویه 15, 2019
۲۳۰ سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی به ایستگاه چهارم رسید
ژانویه 15, 2019

سطانی‌فر: برند، شعار نیست

سطانی‌فر: برند، شعار نیست | ضریب نفوذ ۸۵ درصدی شبکه‌های اجتماعی در حوزه تبلیغات

استاد ارتباطات واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد با بيان اينكه «برند» يك شعار نيست كه بخواهيم به فكر شكل دادن آن از بالا به پايين باشيم، گفت: برند از پايين به بالا شكل مي‌گيرد.

دكتر محمد سلطاني‌فر معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در آيين افتتاح سومين كنفرانس ملي ارتباطات بازاريابي و برندينگ در مركز همايش‌هاي دانشكده مديريت دانشگاه تهران، با بيان اينكه «پرهيز دارم به عنوان سمت‌هاي دولتي سخنراني كنم؛ اين پست‌ها مي‌آيد و مي‌رود و آنچه مي‌ماند دانشجويي و پژوهشگري ما در حوزه ارتباطات است»، افزود: برندي كه مي‌سازيم بايد قابليت مقبوليت مردم را داشته باشد تا علاوه بر قابل لمس بودن در گذشته و حال، براي آيندگان هم قابل درك باشد. بنابراين در حوزه برندينگ اگر مردم بر نشان ما صحه نگذارند، برند شكل نمي‌گيرد.

وي در تقسيم‌بندي رسانه‌ها بر اساس ساختار و كاركرد در حوزه تبليغات به رسانه‌هاي ابزاري (مانند بروشور و پوستر)، رسانه‌هاي نهادي (مانند شركت‌هاي انتشاراتي، راديو و تلويزيون) و گروهي و رسانه‌هاي فرانهادي (مانند خبرگزاري‌ها) اشاره كرد و گفت: تبليغات هميشه از بستر رسانه ها به مخاطبين منتقل مي شود و حوزه ساخت برند به واسطه رسانه ها اتفاق مي افتد. امروز موضوع خبر و آگهي به شدت درهم آميخته و هيچ خبري بدون منافع شكل نمي‌گيرد. هيچ انتقال اطلاعاتي هم در عرصه پرفشار و سرريز خبر نيست كه منافعي اعم از سياسي، اقتصادي و … پشت آن نباشد.

استاد ارتباطات واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد در ادامه به بررسي كاركرد رسانه‌هاي مختلف در حوزه تبليغات پرداخت و گفت: راديو در ميان رسانه هاي تبليغي يكي از متداول ترين ابزارها است و با وجود سنتي بودن اما هنوز تاثيرگذاري بالايي در تبليغات دارد به طوري كه بر اساس نتايج پژوهش ها، 75 درصد مصرف كنندگان با شنيدن تبليغات راديويي تصوير آن را در ذهن خود مي آورند. با وجود اينكه بسياري از كارشناسان با ظهور تلويزيون، از «مرگ راديو» سخن مي گويند اما همچنان راديو زنده است.

سلطاني فر با اذعان به اينكه تلويزيون همچنان در دنيا فراگيرترين رسانه است، تصريح كرد: با وجود اينكه تبليغات در سينما در اغلب كشورهاي جهان بسيار محدود است اما در ايران يكي از مهمترين وسايل تبليغ، سينما است. رسانه هاي چاپي نيز به دليل هزينه كمتر و سهولت بيشتر داراي جايگاه خاصي در عرصه تبليغات بوده اما به دليل مشكلات عديده طي ساليان اخير به تدريج در حال از دست دادن قدرت خود در عرصه تبليغات است و با روند رو به كاهش تبليغات چاپي مواجه هستيم.

وي به چالش كاهش تبليغات در حوزه رسانه هاي مكتوب اشاره كرد و افزود: زنگ خطر بزرگي براي رسانه مكتوب به صدا درآمده است. جايگاه رسانه هاي چاپي به دليل جايگزيني حوزه تبليغات الكترونيك، به سرعت كاهش در حال كاهش است اما با اين حال هنوز جايگاه خود را دارد. تبليغات اينترنتي كه بعد از آمدن تبليغات پيامكي موبايلي شكل گرفت، به دليل اينكه مزيت هايي نظير صوت، تصوير، حركت و … را همزمان دارد به سرعت جايگزين تبليغات راديويي و تلويزيوني و چاپي مي شود.

سلطاني فر خاطرنشان كرد: امروزه ضريب نفوذ رسانه هاي اينترنتي و شبكه هاي اجتماعي در حوزه تبليغات به بالاي 85 درصد رسيده است.

بر طبق اين گزارش، سومين كنفرانس ملي ارتباطات بازاريابي و برندينگ با سخنراني دكتر علي اكبر فرهنگي چهره ماندگار علم مديريت رسانه و محسن ميرزايي مولف مجموعه کتاب‌های ۲۳۰ سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان در كه به تبیین گذشته، حال و آینده تبلیغات ایران پرداخت، سه شنبه 25 دي ماه در محل مركز همايش‌هاي دانشكده مديريت دانشگاه تهران افتتاح شد.

| ضریب نفوذ ۸۵ درصدی شبکه‌های اجتماعی در حوزه تبلیغات

استاد ارتباطات واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد با بيان اينكه «برند» يك شعار نيست كه بخواهيم به فكر شكل دادن آن از بالا به پايين باشيم، گفت: برند از پايين به بالا شكل مي‌گيرد.

دكتر محمد سلطاني‌فر معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در آيين افتتاح سومين كنفرانس ملي ارتباطات بازاريابي و برندينگ در مركز همايش‌هاي دانشكده مديريت دانشگاه تهران، با بيان اينكه «پرهيز دارم به عنوان سمت‌هاي دولتي سخنراني كنم؛ اين پست‌ها مي‌آيد و مي‌رود و آنچه مي‌ماند دانشجويي و پژوهشگري ما در حوزه ارتباطات است»، افزود: برندي كه مي‌سازيم بايد قابليت مقبوليت مردم را داشته باشد تا علاوه بر قابل لمس بودن در گذشته و حال، براي آيندگان هم قابل درك باشد. بنابراين در حوزه برندينگ اگر مردم بر نشان ما صحه نگذارند، برند شكل نمي‌گيرد.

وي در تقسيم‌بندي رسانه‌ها بر اساس ساختار و كاركرد در حوزه تبليغات به رسانه‌هاي ابزاري (مانند بروشور و پوستر)، رسانه‌هاي نهادي (مانند شركت‌هاي انتشاراتي، راديو و تلويزيون) و گروهي و رسانه‌هاي فرانهادي (مانند خبرگزاري‌ها) اشاره كرد و گفت: تبليغات هميشه از بستر رسانه ها به مخاطبين منتقل مي شود و حوزه ساخت برند به واسطه رسانه ها اتفاق مي افتد. امروز موضوع خبر و آگهي به شدت درهم آميخته و هيچ خبري بدون منافع شكل نمي‌گيرد. هيچ انتقال اطلاعاتي هم در عرصه پرفشار و سرريز خبر نيست كه منافعي اعم از سياسي، اقتصادي و … پشت آن نباشد.

استاد ارتباطات واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد در ادامه به بررسي كاركرد رسانه‌هاي مختلف در حوزه تبليغات پرداخت و گفت: راديو در ميان رسانه هاي تبليغي يكي از متداول ترين ابزارها است و با وجود سنتي بودن اما هنوز تاثيرگذاري بالايي در تبليغات دارد به طوري كه بر اساس نتايج پژوهش ها، 75 درصد مصرف كنندگان با شنيدن تبليغات راديويي تصوير آن را در ذهن خود مي آورند. با وجود اينكه بسياري از كارشناسان با ظهور تلويزيون، از «مرگ راديو» سخن مي گويند اما همچنان راديو زنده است.

سلطاني فر با اذعان به اينكه تلويزيون همچنان در دنيا فراگيرترين رسانه است، تصريح كرد: با وجود اينكه تبليغات در سينما در اغلب كشورهاي جهان بسيار محدود است اما در ايران يكي از مهمترين وسايل تبليغ، سينما است. رسانه هاي چاپي نيز به دليل هزينه كمتر و سهولت بيشتر داراي جايگاه خاصي در عرصه تبليغات بوده اما به دليل مشكلات عديده طي ساليان اخير به تدريج در حال از دست دادن قدرت خود در عرصه تبليغات است و با روند رو به كاهش تبليغات چاپي مواجه هستيم.

وي به چالش كاهش تبليغات در حوزه رسانه هاي مكتوب اشاره كرد و افزود: زنگ خطر بزرگي براي رسانه مكتوب به صدا درآمده است. جايگاه رسانه هاي چاپي به دليل جايگزيني حوزه تبليغات الكترونيك، به سرعت كاهش در حال كاهش است اما با اين حال هنوز جايگاه خود را دارد. تبليغات اينترنتي كه بعد از آمدن تبليغات پيامكي موبايلي شكل گرفت، به دليل اينكه مزيت هايي نظير صوت، تصوير، حركت و … را همزمان دارد به سرعت جايگزين تبليغات راديويي و تلويزيوني و چاپي مي شود.

سلطاني فر خاطرنشان كرد: امروزه ضريب نفوذ رسانه هاي اينترنتي و شبكه هاي اجتماعي در حوزه تبليغات به بالاي 85 درصد رسيده است.

بر طبق اين گزارش، سومين كنفرانس ملي ارتباطات بازاريابي و برندينگ با سخنراني دكتر علي اكبر فرهنگي چهره ماندگار علم مديريت رسانه و محسن ميرزايي مولف مجموعه کتاب‌های ۲۳۰ سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان در كه به تبیین گذشته، حال و آینده تبلیغات ایران پرداخت، سه شنبه 25 دي ماه در محل مركز همايش‌هاي دانشكده مديريت دانشگاه تهران افتتاح شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *